יורם נאור ברכה ממשרד החוץ סמנכ״ל השגריר פלד לטקס דיפלומט השנה