יורם נאור מכתב ברכה מנשיא המדינה הרצוג עלדיפלומט השנה